Kender du det ...

– Oplever du din virksomhed sidde fast i konservativ og kedelig mødeledelse?
– Har I svært ved at skabe nye og kreative rammer for møder og workshops?
– Mangler I en professionel, skarp og imødekommende moderator til jeres næste konference?
– Tror I på, at det skaber værdi for jeres virksomhed at skabe nye og utraditionelle mødeformer?

Mennesker, møder og facilitering

mennesker tilbyder din virksomhed eller dit team facilitering af møder og workshops (også planlægningen).

Vi varetager også gerne rollen som moderator på større møder og konferencer. Vi er erfarne og profesionelle.

Hvorfor hyre en facilitator?

Facilitering er en særlig faglig kompetence, der handler om at designe og lede processer for- og i jeres gruppemøder og workshops, små som store. Facilitering tilfører møder fornyelse, humor, styring, nuancer, klarhed og retning.

Med facilitering guider og leder vi jer hen til jeres (gruppens eller lederens) på forhånd fastlagte mål på en involverende, kreativ, anerkendende og effektiv måde. Det sker bl.a. gennem det procesdesign vi på forhånd har planlagt og afstemt med jer som kunde.

Som facilitatorer besidder vi særlige kommunikationsfærdigheder, evnen til at lytte samt evnen til at kunne håndtere konflikter og forskellige personlighedstyper på passende måder, så vi sikrer gruppens fremdrift samtidig med at deltagerne får talt åbent om de væsentlige ting – også de svære.

I Holbæk Erhvervsforum har vi brugt Fabiana fra mennesker som moderator på en større detailkonference vi afholdt i november 2019. Som moderator er Fabiana afslappet, improviserende og humoristisk – og  hun styrede med sikker hånd alle igennem den fire timer lange konference. Fabiana har ordet i sin magt og bruger sig selv i faciliteringen – hun gjorde det strålende.
Kenny Jensby, direktør, Holbæk Erhvervsforum

Skal det blive ved snakken?

mennesker med egen virksomhed

mennesker i
ledelse

mennesker i
teams

mennesker under
pres

mennesker i
forandring

mennesker, møder
og facilitering

mennesker helt
privat

For mig har coaching været et redskab til at taget nogle gode beslutninger, og gøre noget ved dem.

Janus Rasmussen, tømrermester og kompagnon i Lasse og Janus Byg

Nu ved jeg præcis hvad jeg vil, og hvad jeg ikke vil. Det har betydet, at jeg står stærkere i organisationen.

Paw Andersen, Nordisk CIO, Express Bank

Min coaching har været en slags opdagelsesrejse. Det har været en befrielse, og givet luft til pæren.

Anders Holst, studieansvarlig, Den Danske Scenekunstskole

Han var god til at følge mig og mine tankers krumspring, og forstod utrolig hurtigt både dybden og omfanget af den problemstilling jeg havde valgt at tage med til bordet

Paya Hauch Fenger, ekstern lektor, RUC

Som moderator er Fabiana afslappet, improviserende og humoristisk - og hun styrede med sikker hånd alle igennem den fire timer lange konference.

Kenny Jensby, direktør, Holbæk Erhvervsforum

Der er hos Fabiana plads til svære samtaler såvel som sjove og vigtige temaer. Mit coachingforløb har fået stor indflydelse på både min faglige og private situation

Sofie Bendixen, Festivalleder, SKVULP

Det var en aha oplevelse at høre mig selv sige det højt til Morten - at det var mine egne ord der kom med løsningen.

Anna Giraldi, arkitektstuderende, Kunstakademiet.