For stort pres på medarbejderne – hvad enten det kommer fra hjemmefronten eller fra arbejdspladsen fører ofte til mistrivsel og øget sygefravær.

– Oplever du eller din virksomhed sygefravær på grund af for meget pres/stress?
– Har ubalancen mellem arbejdsliv og privatliv taget over?
– Oplever du eller hos nogen i din organisation stressligende symptomer?

Mennesker under pres

Når læsset vælter

Når presset bliver for stort på den enkelte medarbejder, kan det blive alvorligt. Vi kalder det stress – og det handler ikke nødvendigvis om at arbejde for meget. Stress handler om at være for længe under pres og i ubalance. Det kan lige så vel være i det private liv som på arbejdet. Men det er som regel på arbejdet, at læsset vælter.

Vores filosofi er, at man gribe ind i tide, allerede når de første symptomer viser sig; det kan være søvnløshed, humørsvingninger, tristhed, handlingslammelse og fysiske reaktioner. Gennem forebyggelsen styrkes virksomhedens immunforsvar over for stress.

At være stressramt, eller være på vej til det, kan have fatale følger. Hvis der ikke bliver grebet ind i tide, kan det føre til lange sygemeldinger og i sidste ende afskedigelser. Derfor har stress store omkostninger for både den enkelte, virksomheden og samfundet.

Vi tilbyder et intensivt coachforløb til dig/medarbejdere med begyndende stresssymptomer. Vi hjælper den enkelte med at blive helt klar på hvad der udløser symptomerne, og hvordan man genvinder balancen og får vendt modstanden til fremdrift.

Vi arbejder ud fra et holistisk syn på dit/medarbejderens liv, hvorfor der tages udgangspunkt i både arbejds- og privatliv.

Arbejdet med mennesker under pres er et hjertebarn for begge partnere i mennesker. Derfor er vi under efteruddannelse som mastercoaches i stress. Når vi er blevet certificeret midt i 2020, vil vi også kunne hjælpe personer, der er blevet sygemeldt med stress.

Det var en aha oplevelse at høre mig selv sige det højt til Morten – at det var mine egne ord der kom med løsningen. Jeg startede med at følge min nye plan helt slavisk. Efter fire måneder er planen en helt naturlig del af min hverdag. Det har betydet, at jeg nu er blevet mere struktureret og fokuseret.
Anna Giraldi, arkitektstuderende, Kunstakademiet.

Ydelser til dig/medarbejdere der oplever at være under pres eller viser symptomer på stress:

Coaching - Værdiafklaring

En værdiafklaring handler i bund og grund om, at være tro mod sig selv. Manglende overensstemmelse mellem de værdier vi navigerer efter i det daglige, og de værdier vi værdsætter som vores egne, er en af de største kilder til ubalance og stress. Gennem to coach-sessioner sætter vi lys på dine værdier og hvad de betyder for dig. Ud over at gøre dig mere immun over for stress, får du et værktøj, som du sandsynligvis altid vil sætte i spil, når du træffer vigtige beslutninger. Når du er dine værdier bevidst, kan du identificere hvilke værdier, der støtter dig i det liv, du ønsker at leve og hvilke værdier, der forhindrer dig i at leve det liv, du drømmer om. Værdiafklaring er et af de vigtigste redskaber for os i mennesker.

Varighed ca. 2 x 90 minutter

Coaching - det store overblik

Sammen med din coach vælger du de områder i dit liv som fylder mest og er vigtigst for dig lige nu i din situation. Med udgangspunkt i din egen viden, tager vi temperaturen på hvert område og skaber sammen et overblik over din aktuelle tilstand. Du får klarhed over, hvor det giver mest mening at sætte ind, med hvilke ressourcer og i hvilken rækkefølge. Analysen er et godt redskab til at afdække dine mål – også de mål du måske vil have glæde af at give slip på.

Varighed ca. 90 minutter

Coaching – vend modstand til fremdrift

Coaching af enkeltmål eller tilstande er en kerneydelse i mennesker. Sammen med din coach fokuserer du på dit mål, hvorfor det er vigtigt, hvordan du bliver forhindret samt hvilke omkostninger og gevinster der er på spil. Vi identificerer hvilket mentalt fokus og hvilke nye handlinger, der vil sikre, at du får vendt modstand til fremdrift.

Varighed ca. 90 minutter

Skal det blive ved snakken?

mennesker med egen virksomhed

mennesker i
ledelse

mennesker i
teams

mennesker under
pres

mennesker i
forandring

mennesker, møder
og facilitering

mennesker helt
privat

For mig har coaching været et redskab til at taget nogle gode beslutninger, og gøre noget ved dem.

Janus Rasmussen, tømrermester og kompagnon i Lasse og Janus Byg

Nu ved jeg præcis hvad jeg vil, og hvad jeg ikke vil. Det har betydet, at jeg står stærkere i organisationen.

Paw Andersen, Nordisk CIO, Express Bank

Min coaching har været en slags opdagelsesrejse. Det har været en befrielse, og givet luft til pæren.

Anders Holst, studieansvarlig, Den Danske Scenekunstskole

Han var god til at følge mig og mine tankers krumspring, og forstod utrolig hurtigt både dybden og omfanget af den problemstilling jeg havde valgt at tage med til bordet

Paya Hauch Fenger, ekstern lektor, RUC

Som moderator er Fabiana afslappet, improviserende og humoristisk - og hun styrede med sikker hånd alle igennem den fire timer lange konference.

Kenny Jensby, direktør, Holbæk Erhvervsforum

Der er hos Fabiana plads til svære samtaler såvel som sjove og vigtige temaer. Mit coachingforløb har fået stor indflydelse på både min faglige og private situation

Sofie Bendixen, Festivalleder, SKVULP

Det var en aha oplevelse at høre mig selv sige det højt til Morten - at det var mine egne ord der kom med løsningen.

Anna Giraldi, arkitektstuderende, Kunstakademiet.